Teoria

Programowanie neurolingwistyczne. Warto znać?

Dzisiaj programowanie neurolingwistyczne to pojęcie dobrze już znane nawet laikom. NLP cieszy się niesłabnącą popularnością. Warto więc nieco przybliżyć tę kwestię. Co to jest  właściwie NLP? Czy rzeczywiście przy pomoc technik neurolingwistycznych można zmienić swoje życie?

Zależność między umysłem a ciałem

Ażeby zrozumieć istotę programowania neurolingwistycznego trzeba wyjaśnić co kryje się pod skrótem NLP. Jego poszczególne człony oznaczają kolejno:

  1. neuro – czynnik umysłowy, oznacza zależność między ciałem, a formułowaniem przez mózg myśli oraz postaw
  2. lingwistyczne – czynnik językowy. Specjaliści od NLP twierdzą, iż wpływ zdań i sądów formułowanych dosłownie i na głos lub jedynie w myślach ma niebagatelny wpływ na postawy i zachowania
  3. programowanie – zespół działań mający na celu zmianę zachowania

Programowanie neurolingwistyczne jako technika rozwojowa

Niewątpliwie, NLP należy uznać za jedną z metod samorozwoju jednostki. Celem praktykowania neurolingwistycznego programowania jest zrozumienie co kieruje ludzkimi postawami oraz zachowaniami. Posiadając tę wiedzę adept NLP może bez trudu nauczyć się zmieniać te zachowania, pozbywając się niepożądanych na rzecz tych bardziej pozytywnych.

Programowanie neurolingwistyczne w oparciu o odkrycia naukowe z zakresu psychologii wyjaśnia mechanizmy jakie prowadzą do przyjmowania określonych postaw i  zachowywania się w konkretny sposób. Warto jednak podkreślić, że programowanie neurolingwistyczne dostarcza również rozwiązań umożliwiających zmianę postępowania.

Technika modelowania w NLP

Głównym narzędziem NLP jest z pewnością modelowanie. Polega ono na odnajdywaniu schematów w zachowaniach różnych osób oraz wprowadzaniu ich do własnego życia. Inny słowy, człowiek chcący osiągnąć dany cel znajduje osobę, której się to udało. Następnie stara się odkryć schematy postępowania, które doprowadziły tę osobę do sukcesu. Należy jednak podkreślić, iż nie chodzi tutaj o naśladowanie każdego postępowania danej osoby i powtarzania dokładnie tego co ona robi. Tego rodzaju działanie nie jest rozwojowe i nie pomaga osiągnąć celu. Chodzi jedynie o przejęcie pewnych ogólnych schematów, których wykrycie początkowo może być trudne. Dlatego też, przed rozpoczęciem modelowania wskazane jest przyswojenie odpowiedniej wiedzy z zakresu NLP.

Wpływ NLP na ludzi

Niewątpliwie, programowanie neurolingwistyczne można uznać również za subtelną formę manipulacji. Znając mechanizmy rządzące ludzkimi zachowaniami łatwo można bowiem wpływać na innych ludzi. Znając tajniki technik neurolingwistycznych łatwiej więc załatwić sprawę w urzędzie, dogadać się z szefem czy nawiązać kontakty społeczne. Jednym słowem, ze znajomością programowania neurolingwistycznego obcowanie z ludźmi staje się prostsze.